Tematy szkoleń

Pierwszy krok w gemmologii
Kurs jest przeznaczony dla osób wchodzących w branżę gemmologiczną i jubilerską. Obejmuje teoretyczny wykład objaśniający podstawowe definicje związane z gemmologią np. podział kamieni na szlachetne, ozdobne i jubilerskie; kamienie syntetyczne; imitacje; dublety; itp. Ponadto przybliża istotne zagadnienie krystalografii i optyki kryształów. Kursanci poznają zasady działania oraz nauczą się obsługi przyrządów gemmologicznych takich jak polaryskop, refraktometr, mikroskop i wiele innych. Objaśnione zostaną również efekty i zjawiska optyczne obserwowane w kamieniach jubilerskich. Następnie, w ćwiczeniach praktycznych kursanci będą badali przy użyciu profesjonalnego sprzętu kamienie ze wszystkich popularnych grup występujących na rynku (korundy, beryle, spinele, topazy, granaty, kwarce itp.) Po przebadaniu kilkudziesięciu okazów prowadzone są samodzielne prace, gdzie na podstawie zdobytej wiedzy i w oparciu o przygotowany arkusz roboczy kursanci będą identyfikować przypisany im kamień. 
Kurs trwa 6 dni (48 godzin zajęć). 
Koszt 3.000 PLN

Warsztaty gemmologiczne dla profesjonalistów. Zaawansowane ćwiczenia w identyfikacji kamieni szlachetnych.
Celem tego kursu jest podnoszenie kwalifikacji, poszerzenie oraz umocnienie posiadanej wiedzy w zakresie znawstwa kamieni szlachetnych i jubilerskich. Kursanci po krótkiej i treściwej części teoretycznej przechodzą do badania kilkuset okazów, z których każdy cechuje się ciekawymi inkluzjami czy efektami optycznymi. Do identyfikacji kamieni wymagana jest umiejętność w posługiwaniu się mikroskopem binokularnym oraz pozostałymi urządzeniami towarzyszącymi badaniom gemmologicznym, a także znajomość tabel gemmologicznych i atlasów wrostków. Uczestnicy poznają szereg cech charakterystycznych dla danych grup kamieni, a także uczą się wyliczania mas i gęstości ze wzorów.
Kurs trwa 6 dni (48 godzin zajęć). 
Koszt 3.000 PLN


Warsztaty gemmologiczne dla profesjonalistów. Zaawansowane ćwiczenia w identyfikacji kamieni syntetycznych.
Podczas szkolenia kursanci poznają szczegółową klasyfikację kamieni syntetycznych w oparciu o nazewnictwo CIBJO (Międzynarodowa konfederacja do spraw biżuterii i kamieni szlachetnych). Następnie zostaną dokładnie omówione metody syntezowania kamieni spotykanych na dzisiejszym rynku. Ponownie na kilkuset przykładach kursanci uzyskują fachową wiedzę w dziedzinie rozpoznawania i identyfikowania kamieni syntetycznych oraz poprawianych, których obecność w handlu w ostatnich dekadach wyraźnie rośnie. Wskazane jest, aby na tym etapie kursant posiadał podstawową wiedzę z zakresu gemmologii oraz biegłość w rozpoznawaniu naturalnych kamieni szlachetnych. 
Kurs trwa 2 dni (16 godzin zajęć). 
Koszt 1.000 PLN


Znawca diamentów.
Program szkolenia opiera się o teoretyczne przedstawienie głównych złóż diamentów występujących na świecie oraz metod eksploatacji i wprowadzania kamieni na rynek. Scharakteryzowane zostaną najpopularniejsze koncerny diamentowe oraz ich funkcjonowanie. Kursanci poznają m.in. budowę kryształu diamentu, cechy wynikające z izotropii optycznej, formy i postaci kryształów, czy rodzaje szlifu. Szczególny nacisk położony będzie na prawidłowe określenie czystości i barwy brylantów oraz szlifu i proporcji dostosowane do zasad stosowanych przez branżystów na świecie. Praktycznie utrwalone zostaną dość trudne umiejętności wyliczania masy oprawionych kamieni. Zaprezentowane zostaną krajowe i światowe cenniki oraz sposoby korzystania z nich. W części praktycznej kursanci zetkną z się dużą ilością brylantów o zróżnicowanej masie, czystości i barwie. Na podstawie zebranych doświadczeń przeprowadzone zostaną ćwiczenia, podczas których uczestnicy samodzielnie będą oceniać i wyceniać kamienie luzem oraz w wyrobach. W ostatniej części kursanci dostaną do badania diamenty syntetyczne, poprawiane i imitacje. 
Kurs trwa 6 dni (48 godzin zajęć). 
Koszt 3.000 PLN 

Znawca substancji organicznych stosowanych w jubilerstwie.
To łączone szkolenie składa się z czterech mniejszych członów, które można przeprowadzić pojedynczo, lecz ze względu na pokrewieństwo tematów zalecamy odbycie pełnego kursu. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis całego pakietu. 
Pełny kurs trwa 6 dni (48 godzin zajęć). 
Koszt 3.000 PLN 
Pojedynczy temat trwa 2 dni (16 godzin zajęć). 
Koszt 1.000 PLN + VAT

 
Znawca bursztynu
Kurs znawcy bursztynu przeznaczony jest zarówno dla amatorów jak i osób funkcjonujących w branży. Nie wymagane są kwalifikacje i biegłość w obsłudze przyrządów gemmologicznych, ani znajomość poszczególnych grup kamieni. W części teoretycznej przedstawiona jest geneza bursztynu, jego obecność w złożach na terenie Polski oraz w państwach sąsiadujących, nazewnictwo i klasyfikacja (w tym CIBJO), metody warsztatowe i naukowe identyfikacji bursztynu. Część praktyczna obejmuje zapoznanie się z kolekcją poglądową bogatą w wiele rzadkich odmian żywic kopalnych, ich zmodyfikowanych form (bursztyn prasowany, kształtowany, klarowany), kopali, okazów z inkluzjami, a także powszechnie występujących imitacji bursztynu bałtyckiego. Następnie każdy z kursantów dostaje do indywidualnej pracy zestawy złożone z blisko stu przykładów obejmujących wyżej wymienione grupy. 
 

 
Znawca pereł
Kursanci zapoznają się z klasyfikacją rodzajów pereł, ich nazewnictwem i występowaniem. Przedstawiony zostaje również proces obróbki i konfekcjonowania. Uczestnicy będą pracowali na ponad 100 przykładach poglądowych, a następnie przejdą do ćwiczeń indywidualnych. Głównym celem kursu jest nauczenie rozróżniania pereł słodkowodnych od słonowodnych, jądrowych od bez jądrowych oraz wyłapywania wszelkiego typu powszechnie występujących imitacji. 
 

Znawca korali
Na kursie uczestnicy zapoznają się z definicją i zoologiczną klasyfikacją korali w oparciu o przepisy CIBJO, miejscami występowania koralowców oraz głównymi centrami ich przerobu. Omawiane są techniki konserwacji i renowacji wyrobów z korala. Następnie kursanci na podstawie okazów poglądowych i zestawów ćwiczeniowych uczą się identyfikacji i klasyfikacji gatunków korali oraz poznają skuteczne metody odróżniania korala naturalnego od wszelkich imitacji i koralowców barwionych.  
 

Znawca kości zwierzęcych stosowanych w sztuce i jubilerstwie
W części teoretycznej przedstawiana jest klasyfikacja kości zwierzęcych, ze szczególnym uwzględnieniem popularnej na rynku kości słoniowej. Omawiane są dokładnie przepisy CITES (Międzynarodowa konwencja o ochronie przedstawicieli flory i fauny zagrożonych wyginięciem), które surowo dziś regulują handel produktami zagrożonych gatunków. Kurs pozwala na zapoznanie się z kośćmi, ciosami i zębami wielu gatunków zwierząt (słonie, nosorożce, mastodonty, mamuty, narwale, itd.), oraz uczy odróżniania produktów objętych przepisami CITES od pozostałych spotykanych na rynku.